DUDA Lité podlahy » Důvěřujte profesionálůmTechnologie

I. Sdružená podlaha

Podklad sdružené podlahy musí být očištěn od prachu a volných částic (po škrábnutí nebo broušení). Nejprve je nutné upravit nasákavost podkladu přípravkem. Minimální tloušťka vrstvy je 30 mm. Sdružené podlahy nesmí být používány v prostorech s možností působení vlhkosti.

II. Podlaha na oddělovací vrstvě

Oddělovací vrstva: PE fólie, hliníkovou fólii nelze použít! Pokud není izolace proti vlhkosti, musí tuto funkci zajistit oddělovací fólie (např. GEFITAS PE 3/300). Minimální tloušťka vrstvy podlahy 30 mm.

III. Podlahy na tepelně izolační vrstvě

Litá podlaha na tepelně izolační vrstvě musí být provedena jako podlaha plovoucí. Nesmí mít žádnou pevnou vazbu mezi litou podlahou a základní podlahou a z ní vystupujícími stavebními prvky (stěny, zárubně, instalace apod.). Oddělovací vrstva: PE fólie, hliníkovou fólii nelze použít! Je nutné použít vhodné tepelně izolační desky, jejichž celková stlačitelnost je menší než 5 mm. Minimální tloušťka podlahy při použití polystyrénových desek je 40 mm a při použití desek z minerální vaty je 45 mm.

IV. Podlahy vytápěné

Litá vytápěná podlaha odpovídá konstrukčně lité podlaze na tepelně izolační vrstvě s dodatečně přidanými trubkami podlahového vytápění. Oddělovací vrstva: PE fólie, hliníkovou fólii nelze použít! Lití podlahy se provádí jednovrstvě. Tloušťka podlahy zakrývající trubkový systém musí být cca 35 mm nad horní částí trubkového systému.

Pokyny pro zpracování

 • Aplikaci provádějte při teplotách v rozmezí od +5 °C do +28 °C.
 • V místě realizace podlah neprovádějte jiné stavební práce.
 • Při realizaci potěru ze suchých směsí připravte plochu 3 x 3 m na postavení zásobníku s litou podlahou a zajistěte napojení na zdroj vody a elektřiny (přípojka 380 V a jištění 32 A, pokud máte jištění 25 A, informujte nás o tom před realizací).

Pokyny pro ošetření a ochranu aplikované vrstvy

 • Při aplikaci a následující 2 dny chraňte podlahu před vysokou teplotou, přímým slunečním zářením, průvanem, vodou a mrazem.
 • Od třetího dne začněte přes den intenzivně větrat, v průběhu noci za nepříznivých podmínek (teplota pod 15 °C, vysoká vlhkost vzduchu atd.) prostory nevětrejte z důvodu nebezpečí opětovného nahromadění vlhkosti v aplikované směsi.
 • Za mrazu a déletrvajícího deště se doporučujeme podpořit vysychání podlah vytápěním a nárazovým větráním (min. 5x za den alespoň cca 5 minut).
 • Procesu vysychání podlahy nebraňte skladováním materiálů na povrchu podlahy.
 • Doba vysychání souvisí s tloušťkou vrstvy podlahy (do 40 mm = 10 mm cca 1 týden schnutí, nad 40 mm tloušťky vrstvy = 10 mm cca 2 týdny schnutí). Tyto hodnoty platí při doporučeném ošetření povrchu podlahy a doporučeném způsobu větrání.

Proč použít samonivelační potěr?

 • Dosažení absolutně rovného povrchu
 • Vysoká produktivita práce – až 1500 m2 lité podlahy za den na připravený podklad
 • Dosážení ideálně rovného podkladu s povrchovou kvalitou vhodnou pro jakoukoliv podlahovinu bez nutnosti aplikace stěrek (dlažby, koberce, PVC, parkety, plovoucí podlahy, nátěry…)
 • Pochůznost potěru již po 48 hodinách, po té možnost dalších stavebních prací
 • Ideální pro velké plochy (tenisové haly, tělocvičny) bez potřeby dilatací
 • Bezproblémové použití při realizaci bytů i velmi členitých půdorysů
 • Ideální pro vytápěné podlahy všech systémů – dosažení optimální tepelné vodivosti
 • Velmi dobrá pevnost v tahu za ohybu, a to bez použití výztuže
 • Dobrá pevnost v tlaku a dokonalé obklopení trubek materiálem (bez dutin)
 • Objemová stálost, práce beze zbytku, časová úspora a úspora pracovních sil
 • Čistota a pořádek na staveništi a možnost vytápění již po 7 dnech

Technická data

Pevnost v tahu za ohybu: ≥ 6 N/mm2
Pevnost v tlaku:
≥ 25 N/mm2
Spotřeba
cca 74 kg/m2/40 mm
Hodnota pH
8–9
Součinitel smrštění a bobtnavosti
≤ 0,1 mm/m
Tepelná roztažnost:
cca 0,009 mm/m2
Součinitel tepelné vodivosti:
cca 1 W/m2
Zatěžování podlahy:
pro chůzi osob po 2 dnech
běžně po 5–8 dnech
vytápění podlahy po 7 dnech
Doba vysychání:
podle tloušťky podlahy a daných
podmínek na staveništi cca 4–6 týdnů
Spokojený zákazník hlavní cíl naší firmy  

Copyright © DUDA Lité podlahy 2008 | Stránky vytvořil Jakub Křibík – piXmedia.cz [2008]